Lô 5A49 mỹ phước 4

Cần mua lô 5B10 Mỹ Phước 4 mua lô vị trí đắc địa

Cần mua giá cao lô 5B10 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 để đầu tư, đất Mỹ Phước 4 cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô 5B10 gần sát trung tâm, nằm ngay cạnh KCN, KDC, nên dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây nhà trọ…sinh lời… Chi tiết »

lô 5B9 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B9 Mỹ Phước 4 giá cao số lượng lớn

Cần mua giá cao lô 5B9 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 để đầu tư,  đất Mỹ Phước 4  cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô 5B9 gần sát trung tâm, đằng sau ngay cạnh KCN, KDC, nên dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây… Chi tiết »

lô 5B8 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B8 Mỹ Phước 4 giá cao nhiều diện tích

Cần mua giá cao lô 5B8 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 to đầu tư,  đất Mỹ Phước 4  cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô 5B8 Recent sát trung tâm, đằng sau ngay cạnh KCN, KDC, should dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây… Chi tiết »

lô 5B13 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B13 Mỹ Phước 3 mua giá nhất thị trường

Cần mua giá cao lô 5B13 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 để đầu tư, đất Mỹ Phước 4 cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô 5B13 gần sát trung tâm, nằm ngay cạnh KCN, KDC, nên dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây nhà trọ…sinh lời… Chi tiết »

lô 5B12 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4 mua giá cao

Cần mua giá cao lô 5B12 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 để đầu tư, đất Mỹ Phước 4 cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô 5B12 gần sát trung tâm, nằm ngay cạnh KCN, KDC, nên dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây nhà trọ…sinh lời… Chi tiết »

lô 5B6 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B6 Mỹ Phước 4 vị trí đắc địa

Cần mua giá cao lô 5B6 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 để đầu tư, đất Mỹ Phước 4 cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô 5B6 gần sát trung tâm, nằm ngay cạnh KCN, KDC, nên dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây nhà trọ…sinh lời… Chi tiết »

Lô 5B5 my phuoc 4

Cần mua lô 5B5 Mỹ Phước 4 giá cao cọc tiền ngay

Cần mua giá cao lô  5B5 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 để đầu tư, đất Mỹ Phước 4 cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô  5B5 gần sát trung tâm, nằm ngay cạnh KCN, KDC, nên dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây nhà trọ…sinh lời… Chi tiết »

Lô 5B4 mỹ phước 4

Mua lô 5B4 Mỹ Phước 4 số lượng lớn giá cao

Cần mua giá cao lô  5B4 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 để đầu tư, đất Mỹ Phước 4 cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô  5B4 gần sát trung tâm, nằm ngay cạnh KCN, KDC, nên dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây nhà trọ…sinh lời… Chi tiết »

lô 5B3 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B3 Mỹ Phước 4 giá cao chính chủ

Cần mua giá cao lô 5B3 Mỹ Phước 4 Bình Dương thuộc đô thị Mỹ Phước 4 để đầu tư, đất Mỹ Phước 4 cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lô 5B3 gần sát trung tâm, nằm ngay cạnh KCN, KDC, nên dân cư tập trung đông thích hợp đầu tư kinh doanh, xây nhà… Chi tiết »