Dưới đây là một trong những khả năng chủ yếu của Ahrefs được chính bởi công ty cung cấp.
Thông tin về Ahrefs
Như bạn thấy, hằng ngày những con bọ/ robo của Ahrefs đi khắp internet và thu thập thông tin của 6 tỉ trang trên internet và cập nhập dữ liệu mỗi 15 – 30p. Hiện nay, trong dữ liệu ( data) của Ahrefs, họ đã thu được :
1. 12 tỷ tỷ Links trên khắp internet
2. cập nhập hơn 200 triệu domain
3. 3 tỷ tỷ Urls

Một sự thật đáng ngạc nhiên hơn mà ít người biết tới đó là, dựa trên nghiên cứu và dữ liệu về “ các bots chủ động và chính xác nhất” thì Ahrefs chỉ đứng sau Google về việc cập nhập thông tin, cao hơn cả Bing, Yahoo,….
đánh giá Ahrefs
Qua những dữ liệu trên, bạn có thể hiểu tại sao Ahrefs là một trong những công cụ mạnh mẽ và hiệu quả nhất hiện nay trong Seo rồi đấy. Bây giờ thì tôi sẽ vào phần chính, các chỉ số trong Ahrefs

Posted by & filed under nội dung khác.