Hotline số điện thoại bệnh viện đa khoa mỹ phước 2:

0274 3535 777

số điện thoại bệnh viện đa khoa mỹ phước 2

Địa chỉ:  đường  TC3, Mỹ Phước, tx. Bến Cát, Bình Dương

 

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy: 06:00 – 12:00 , 13:00 – 16:00

Posted by & filed under Tin tức.